Samen passend onderwijs vormgeven

 

 

Het steunpuntloket is bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.30 uur. Op dinsdag is het steunpuntloket niet bereikbaar. Het telefoonnummer is: 0318-274760.

Procedure aanvragen TLV 

In het ondersteuningsplan is de precieze procedure over de TLV aanvraag te lezen. De commissie TLA vraagt iedereen om extra aandacht te hebben voor de tijdslijn van TLV aanvragen, zodat elke aanvrager zelf een beeld heeft of een aanvraag tijdig is ingediend. Wij hanteren op de afgifte van de TLV de wettelijke termijn van 8 weken waarbinnen een besluit moet worden genomen. Deze termijn start wanneer het dossier van een leerling door de steunpunt coördinator op de status “dossier compleet” wordt gezet in Kindkans. Uitzonderingen op deze termijn zijn te lezen in het ondersteuningsplan. De enige deadline die we aanhouden is die voor de zomervakantie, deze is dit schooljaar gesteld op: 1 mei 2023. Wij garanderen dat voor alle aanvragen die voor deze deadline ingediend zijn voor de zomervakantie een besluit TLV ligt. 

Tot slot willen we aan iedereen meegeven dat afgifte van een TLV geen directe plaatsing binnen het SBO dan wel SO garandeert.  

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs dat past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind en liefst dichtbij huis, op een reguliere school. Om dat te kunnen bereiken werken ouders, leerkrachten en andere professionals elke dag samen om de juiste ondersteuning te bieden. Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei verbindt ondersteuningsvragen, kennisuitwisseling en expertise zodat onderwijs passend gemaakt wordt voor alle leerlingen.

Binnen ons samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop we vormgeven aan passend onderwijs. De ontwikkeling naar inclusiever onderwijs en de hieruit voortkomende ondersteuningsvragen voor scholen en schoolbestuurders zijn hierin richtinggevend.

Over Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

Heeft een kind (tijdelijk) ondersteuning nodig, zoals extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal onderwijs? Dan komt Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei in beeld. Binnen ons samenwerkingsverband hebben scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) afspraken gemaakt over hoe we vorm geven aan passend onderwijs. De mogelijkheden van het kind is daarbij altijd ons uitgangspunt.

SWV Rijn & Gelderse Vallei is voor scholen in de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Programma deskundigheidsbevordering 2023-2024

Programma deskundigheidsbevordering 2023-2024

In deze brochure lees je welke trainingen we in het schooljaar 2023-2024 zullen inzetten om leerkrachten en andere professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van inclusiever onderwijs. We hebben bij het inrichten van het programma zo veel...

Lees meer
Wij zoeken een medewerker administratie (28u)

Wij zoeken een medewerker administratie (28u)

Voor onze administratie zoeken wij een nieuwe medewerker! Interesse? het functieprofiel kun je hieronder lezen. Wij hebben het recruitmentproces uitbesteed aan I-recruiting B.V. Dat betekent dat het eerste telefonische contact met I-recruiting zal zijn. Indien je in...

Lees meer

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland

T: 0318-274700
E: info@swvrgv.nl