1. Home
  2.  » 
  3. Over ons
  4.  » Hier staan we voor

Hier staan we voor

Samen geven we passend onderwijs vorm, vanuit de gezamenlijke visie op inclusief onderwijs, aan te sluiten bij de behoeften van leerkrachten en scholen.. Aldaar geven zij inhoudelijk vorm aan goed onderwijs. Het samenwerkingsverband zorgt voor de benodigde verbindingen rondom kennis en expertise zodat onderwijs op locatie passend gemaakt wordt. Vanuit de inzet van bijvoorbeeld steunpuntteamleden kan expertise worden ingezet en overgedragen.

Stevig

De basisondersteuning is cruciaal voor goed passend onderwijs. Hiervoor zijn de scholen en schoolbesturen verantwoordelijk. Het samenwerkingsverband signaleert hierop vanuit vragen en gesprekken op diverse niveaus en opent de dialoog wanneer nodig. 

Samen

Onderwijs passend maken lukt alleen als we met elkaar samenwerken: ouders, onderwijsprofessionals en samenwerkingspartners zoals opvang, lokaal team, gemeente en jeugdhulp. De ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is erop gericht om deze verbindingen tot stand te brengen. Te zorgen voor reflectie en bijstellen. Hierbij streven we naar zo min mogelijk bureaucreatie. Door bijvoorbeeld te faciliteren dat de verschillende plannen van de samenwerkende organisaties samengevoegd worden: één kind – één gezin – één paperclip.

Leidende principes

Richtinggevend voor de wijze waarop onze 31 schoolbestuurders samen binnen Rijn & Gelderse Vallei onderwijs passend maken:

  • We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen
  • We zijn samen verantwoordelijk voor een sluitende meerjarenbegroting
  • Regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig
  • Uitgaand van de goede bedoeling (= vertrouwen) en elkaar professioneel aanspreken en aangesproken willen worden
  • We sluiten aan bij waar de ontwikkeling i.r.t. missie aanwezig is

Missie, visie en kernwaarden

Ieder kind verdient het beste onderwijs. In ons samenwerkingsverband organiseren we passend onderwijs op een manier dat iedere leerling ook echt het beste onderwijs krijgt. Ouders zijn daarbij onze gelijkwaardige gesprekspartners. Wij bieden passend en uitdagend onderwijs, zodat leerlingen het maximale uit hun talenten halen en zo zelfstandig mogelijk hun weg gaan vinden in de maatschappij. De leerkracht doet ertoe en is primair aan zet om dat beste onderwijs te geven. Een leerkracht kan zich laten ondersteunen door de intern begeleider en directie van de school, het schoolbestuur en het regionale steunpunt.

Passend onderwijs

Waarom is passend onderwijs zo belangrijk voor kinderen? Wat betekent het voor professionals? Wat vraagt het van iedereen die betrokken is bij ons samenwerkingsverband? Op LinkedIn delen we regelmatig onze ervaringen en inzichten.
Volgt u ons al?

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl