Opp (groeidocument), aanvraagformulieren tlv, herindicatie, aanvullende informatie, enz.

Het OPP wordt gebruikt als middel om de doelen en onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van kind, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) in beeld te brengen.
Het OPP vervangt in feite het handelingsplan. In bijgaande Routeplanner kunt u lezen hoe het OPP gebruikt kan worden.
U kunt indien leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs de Steunpunt Coördinator erbij betrekken.

 

OPP 1.7 (te gebruiken in MS-Office 2007 of latere versies)
Bijlage 1 OPP 1.6
Ontwikkelingsperspectiefplanning ( OPP)
OPP Routeplanner (toelichting)

OPP-trap: een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken met de betrokkenen. Op deze website vindt u informatie over de OPP-trap en is de nieuwste versie te downloaden bij het tabblad “downloads”.

Het tweede document is een overzicht om te werken met DLE-scores.

Uitsluitend te gebruiken door SO organisaties bij aanvraag van een TLV:
Overdrachtsdocument TLV aanvraag
Toelichting Overdrachtsdocument
HGO – Kaders 2021

Te gebruiken bij overdracht gegevens van het Jonge Kind:
Overdrachtsdocument Jonge Kind
Toelichting bij overdracht Jonge Kind

Indien de onderwijsondersteuningsvraag voor het kind de basisondersteuning van de school overschrijdt, dan kan de school extra ondersteuning of een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het SWV. Neem in beide gevallen contact op met de Steunpunt Coördinator.

Procedure TLV aanvraag:
Aanvraag TLV SWV RGV
Memo procedure TLV aanvraag

Voor ouders:
Toestemmingsformulier psychologisch onderzoek

Procedure herindicatie:
Formulier herindicatie 2021
Herindicatieprocedure 2021

Escalatie:
Escalatieladder en doorzettingskracht

Terugplaatsing procedure:
Volgt zsm

 

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn en Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl