1. Home
  2.  » 
  3. Documenten
  4.  » Procedures met aanvraagformulieren

OPP (groeidocument), aanvraagformulieren TLV, herindicatie en aanvullende informatie

 

Overdracht gegevens van het Jonge Kind:
Contactformulier voor het betrekken van een cjk bij een voorschoolse voorziening
Overdrachtsdocument Jonge Kind (word)
Toelichting bij overdracht Jonge Kind (pdf)

Indien de onderwijsondersteuningsvraag voor het kind de basisondersteuning van de school overschrijdt, dan kan de school extra ondersteuning of een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het SWV. Neem in beide gevallen contact op met de Steunpunt Coördinator.

Procedure TLV aanvraag:
Verslaglegging-Ondersteuningsteam-_-start (word)
Verslaglegging-en-evaluatie-Ondersteuningsteam-_-vervolg (word)
OPP (word)
OPP planning (word)
www.opptrap.nl (www)
TLV aanvraagformulier (word)

Procedure herindicatie:
TLV herindicatieformulier 2024
Handleiding TLV herindicatieformulier maken in Kindkans

Voor ouders:
Toestemmingsformulier psychologisch onderzoek (word)

Toelatingsprocedure HB:
Toelatingsprocedure HB (pdf)

Nieuwkomers:
Beleidsnotitie nieuwkomers (pdf)
Folder nieuwkomers (pdf)
Lowan ondersteuning onderwijs nieuwkomers (www)

Terugplaatsing procedure:
volgt z.s.m

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl