OPP (groeidocument), aanvraagformulieren TLV, herindicatie en aanvullende informatie

Het OPP wordt gebruikt als middel om de doelen en onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van kind, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) in beeld te brengen.
Het OPP vervangt in feite het handelingsplan. In bijgaande Routeplanner kunt u lezen hoe het OPP gebruikt kan worden.
U kunt indien leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs de Steunpunt Coördinator erbij betrekken. Een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken met de betrokkenen. Op deze website vindt u informatie over de OPP-trap en is de nieuwste versie te downloaden bij het tabblad “downloads”.

www.opptrap.nl
Overzicht om te werken met DLE-scores (EXL)

Te gebruiken bij overdracht gegevens van het Jonge Kind:
Aanvraag inzet contactpersoon Jonge Kind (Word)
Overdrachtsdocument Jonge Kind (Word)
Toelichting bij overdracht Jonge Kind (PDF)

Indien de onderwijsondersteuningsvraag voor het kind de basisondersteuning van de school overschrijdt, dan kan de school extra ondersteuning of een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het SWV. Neem in beide gevallen contact op met de Steunpunt Coördinator.

Procedure TLV aanvraag:
Verslaglegging Ondersteuningsteam _ start (Word)
Verslaglegging en evaluatie Ondersteuningsteam _ vervolg (Word)
OPP – Groeidocument (Word)
TLV aanvraagformulier (Word)

Procedure herindicatie:
Zodra de nieuwe data en formulieren er zijn zullen deze hier gepubliceerd worden.

Voor ouders:
Toestemmingsformulier psychologisch onderzoek (Word)

Toelatingsprocedure HB:
Toelatingsprocedure HB (PDF)
Folder O&A (PDF)

Nieuwkomers:
Beleidsnotitie nieuwkomers (PDF)
Folder nieuwkomers (PDF)
Lowan ondersteuning onderwijs nieuwkomers (www)

Terugplaatsing procedure:
volgt zsm

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl