1. Home
  2.  » 
  3. Documenten
  4.  » Procedures met aanvraagformulieren

​OPP (groeidocument), aanvraagformulieren TLV, herindicatie en aanvullende informatie

Het OPP wordt gebruikt als middel om de doelen en onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van kind, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) in beeld te brengen.
Het OPP vervangt in feite het handelingsplan. In bijgaande Routeplanner kunt u lezen hoe het OPP gebruikt kan worden.
U kunt indien leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs de Steunpunt Coördinator erbij betrekken. Een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken met de betrokkenen. Op deze website vindt u informatie over de OPP-trap en is de nieuwste versie te downloaden bij het tabblad “downloads”.

Te gebruiken bij:
Overdracht gegevens van het Jonge Kind:
Contactformulier voor het betrekken van een cjk bij een voorschoolse voorziening
Overdrachtsdocument Jonge Kind (word)
Toelichting bij overdracht Jonge Kind (pdf)

Indien de onderwijsondersteuningsvraag voor het kind de basisondersteuning van de school overschrijdt, dan kan de school extra ondersteuning of een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het SWV. Neem in beide gevallen contact op met de Steunpunt Coördinator.

Procedure TLV aanvraag
Verslaglegging-Ondersteuningsteam-_-start (word)
Verslaglegging-en-evaluatie-Ondersteuningsteam-_-vervolg (word)
OPP (word)
OPP planning (word)
www.opptrap.nl (www)
TLV aanvraagformulier (word)

Procedure herindicatie:
Volgt z.s.m.

Voor ouders:
Toestemmingsformulier psychologisch onderzoek (word)

Toelatingsprocedure HB:
Toelatingsprocedure HB (pdf)

Nieuwkomers:
Beleidsnotitie nieuwkomers (pdf)
Folder nieuwkomers (pdf)
Lowan ondersteuning onderwijs nieuwkomers (www)

Terugplaatsing procedure:
volgt zsm

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl