1. Home
  2.  » Professionals

(Onderwijs)professionals

Het uitgangspunt van ons handelen is: wat hebben kinderen nodig? We zijn er voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de principes: ‘regulier waar het kan’ en ‘lokaal waar het kan’. We willen ieder kind vanuit passend onderwijs een goede toekomst bieden. Dat vraagt om creatieve samenwerking en transparante communicatie tussen betrokken partijen binnen het samenwerkingsverband. Hierbij staan niet systemen en procedures, maar kinderen en professionals centraal.

Het ondersteuningsplan (PDF) dat is opgesteld door de 31 schoolbestuurders-po in onze regio, is leidend voor onze werkzaamheden.

Onze kernwaarden zijn: Goed – Stevig – Samen

 

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl