1. Home
  2.  » Professionals

(Onderwijs)professionals

Het uitgangspunt van ons handelen is: wat hebben kinderen nodig? We zijn er voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de principes: ‘regulier waar het kan’ en ‘lokaal waar het kan’. We willen ieder kind vanuit passend onderwijs een goede toekomst bieden. Dat vraagt om creatieve samenwerking en transparante communicatie tussen betrokken partijen binnen het samenwerkingsverband. Hierbij staan niet systemen en procedures, maar kinderen en professionals centraal.

 

 

 

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl