Samen passend onderwijs vormgeven

 

 

Het steunpuntloket dat april 2023 is ingericht wordt dit schooljaar voortgezet. Het steunpuntloket is bedoeld voor ondersteuningsvragen van scholen en andere organisaties.

Dit betekent dat:

  • alle ondersteuningsvragen via het steunpuntloket gaan;
  • de steunpuntcoördinatoren én de steunpuntteamleden niet rechtstreeks gebeld of gemaild worden voor ondersteuningsvragen;
  • er geen vraag in KindKans wordt gezet voordat de ondersteuningsvraag via het steunpuntloket is aangemeld.

Hiermee krijgen we meer overzicht en kunnen we de vragen beter verdelen en toch zoveel mogelijk tegemoet komen aan de vragen van de scholen. Het steunpuntloket wordt afwisselend bemand door de steunpuntcoördinatoren.

 Het steunpuntloket is bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.15 uur. Op dinsdag is het steunpuntloket niet bereikbaar. Het telefoonnummer is: 0318-274760.

Procedure aanvragen TLV 

In het ondersteuningsplan kun je de precieze procedure over de TLV aanvraag vinden. Wij verzoeken om extra aandacht te hebben voor de tijdslijn van TLV aanvragen, zodat je zelf een beeld hebt of je tijdig een aanvraag indient. Wij hanteren op de afgifte van de TLV de wettelijke termijn van 8 weken waarbinnen een besluit moet worden genomen. Deze termijn start wanneer het dossier van een leerling door de steunpunt coördinator op de status “dossier compleet” wordt gezet in Kindkans. Uitzonderingen op deze termijn vind je in het ondersteuningsplan. We hanteren een deadline voor instroom na de zomervakantie 2024, deze is dit schooljaar gesteld op: 1 mei 2024. 
Wij garanderen dat voor alle aanvragen die voor deze deadline ingediend zijn voor de zomervakantie een besluit TLV ligt. 
Tot slot willen we je meegeven dat afgifte van een TLV geen directe plaatsing binnen het SBO dan wel SO garandeert.  

 

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs dat past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind en liefst dichtbij huis, op een reguliere school. Om dat te kunnen bereiken werken ouders, leerkrachten en andere professionals elke dag samen om de juiste ondersteuning te bieden. Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei verbindt ondersteuningsvragen, kennisuitwisseling en expertise zodat onderwijs passend gemaakt wordt voor alle leerlingen. Binnen ons samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop we vormgeven aan passend onderwijs. De ontwikkeling naar inclusiever onderwijs en de hieruit voortkomende ondersteuningsvragen voor scholen en schoolbestuurders zijn hierin richtinggevend.

Over Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

Heeft een kind (tijdelijk) ondersteuning nodig, zoals extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal onderwijs? Dan komt Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei in beeld. Binnen ons samenwerkingsverband hebben scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) afspraken gemaakt over hoe we vorm geven aan passend onderwijs. De mogelijkheden van het kind is daarbij altijd ons uitgangspunt.

SWV Rijn & Gelderse Vallei is voor scholen in de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl