Samen passend onderwijs vormgeven 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs dat past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind en liefst dichtbij huis, op een reguliere school. Om dat te kunnen bereiken werken ouders, leerkrachten en andere professionals elke dag samen om de juiste ondersteuning te bieden.

Heeft een kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig, zoals extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal onderwijs? Dan komt Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei in beeld. Binnen ons samenwerkingsverband hebben scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) afspraken gemaakt over hoe we vorm geven aan passend onderwijs. De potentie van het kind is en blijft daarbij altijd ons uitgangspunt.

Binnen het SWV Rijn & Gelderse Vallei vallen de gemeenten:  Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

Het passend onderwijs, dat kinderen met bijvoorbeeld een handicap of ernstige dyslexie ondersteunt, wordt op 25 punten aangescherpt. Zo krijgen leerlingen en ouders meer te zeggen over de begeleiding en krijgen ouders betere informatie. Dat schrijft onderwijsminister...

Lees meer
Escalatieladder en doorzettingskracht

Escalatieladder en doorzettingskracht

In juni 2016 ondertekenden diverse partijen het zogenaamde Thuiszitterspact. Deze partijen waren de ministeries OCW, VWS en Justitie en Veiligheid, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG. Onderdeel van het pact is de zogenoemde “doorzettingsmacht”. Als er sprake is van...

Lees meer

CONTACT

SWV Rijn en Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl

MEDEWERKERS

VOLG ONS