Samen passend onderwijs vormgeven

 

 

Het samenwerkingsverband is tijdens de zomervakantie (19 juli t/m 27 augustus 2021)  bereikbaar onder nummer:        085 0439612
Tijdens de zomervakantie gelden de volgende regels:
          – contact met SWV betekent geen zorgplicht voor één van onze scholen
          – contact met SWV is geen aanmelding of uitsluitsel van plaatsing
          – contact met ons is adviserend en niet bindend
          – informatie die met ons gedeeld wordt, wordt verstrekt aan de school die dat betreft

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs dat past bij de mogelijkheden en behoeften van het kind en liefst dichtbij huis, op een reguliere school. Om dat te kunnen bereiken werken ouders, leerkrachten en andere professionals elke dag samen om de juiste ondersteuning te bieden. Ons Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei verbindt ondersteuningsvragen, kennisuitwisseling en expertise zodat onderwijs passend gemaakt wordt aan onze leerlingen.

Binnen ons Samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop we vormgeven aan passend onderwijs. De ontwikkeling naar inclusiever onderwijs en de hieruit voortkomende ondersteuningsvragen voor scholen en schoolbestuurders zijn hierin richtinggevend.

Wat kunt u vinden op onze website?

Om samen onderwijs passend te maken, moet informatie en kennis helder en toegankelijk zijn voor ouders, professionals en samenwerkingspartners. Doel is dat we hiermee onze gezamenlijke missie helder uitdragen en beelden delen.

Vanaf medio mei dunnen we daarom de documenten op deze website uit en zijn alleen nog stukken te downloaden die voor ouders, professionals en samenwerkingspartners van belang zijn.

Interne documenten als beleidstukken en aanvraagformulieren zijn reeds op Talent-spot te vinden.

 

Over Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

Heeft een kind (tijdelijk) meer ondersteuning nodig, zoals extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal onderwijs? Dan komt Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei in beeld. Binnen ons samenwerkingsverband hebben scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) afspraken gemaakt over hoe we vorm geven aan passend onderwijs. De potentie van het kind is en blijft daarbij altijd ons uitgangspunt.

Binnen het SWV Rijn & Gelderse Vallei vallen de scholen binnen de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Organisatiegrensoverschrijdende samenwerking met (jeugdzorg) partners geldt voor ons als belangrijk uitgangspunt.

Save the date! Nieuw evenement in oktober!

Save the date! Nieuw evenement in oktober!

Met LEF (ons evenement in 2019) naar LIEF in het najaar van 2021. Richting inclusiever onderwijs; onze opdracht voor de komende ondersteuningsplanperiode 2022-2026. Met een reeks van evenementen willen we verschillende professionals, die allemaal vanuit hun eigen rol...

Lees meer

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl