Medezeggenschap

Medezeggenschap van ouders en medewerkers is goed geregeld in het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Ieder samenwerkingsverband met personeel in dienst heeft een MR. Daarnaast heeft het altijd een Ondersteuningsplanraad. De leden hiervan worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit (gedetacheerde) medewerkers van het samenwerkingsverband. Zij vertegenwoordigen de medewerkers in beleidsontwikkeling o.a. betreffende zaken die op de werk- en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers betrekking hebben.

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) zijn medewerkers van aangesloten scholen en ouders vertegenwoordigd die invloed hebben op passend onderwijs in onze regio. In de statuten en reglementen zijn afspraken opgenomen; deze kunt u bekijken door te klikken op de knop hieronder.

De OPR is te bereiken via: opr@swvrgv.nl

Leden Ondersteuningsplanraad

 

Daan Diepeveen

Daan Diepeveen

Voorzitter Ondersteuningsplanraad

Eline van Haarlem

Eline van Haarlem

Secretaris Ondersteuningsplanraad

06-45116993
Else Jonkman

Else Jonkman

Lid Ondersteuningsplanraad

Heleen Plenter

Heleen Plenter

Lid Ondersteuningsplanraad

Mariska van Riezen

Mariska van Riezen

Lid Ondersteuningsplanraad

Marjolein Lof

Marjolein Lof

Lid Ondersteuningsplanraad

Renske van Leeuwen

Renske van Leeuwen

Lid Ondersteuningsplanraad

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl