Medezeggenschap

Medezeggenschap van ouders en medewerkers is goed geregeld in Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit (gedetacheerde) medewerkers van het samenwerkingsverband. Zij vertegenwoordigen de medewerkers in beleidsontwikkeling o.a. betreffende zaken die op de werk- en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers betrekking hebben.

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) zijn medewerkers van aangesloten scholen en ouders vertegenwoordigd die invloed hebben op passend onderwijs in onze regio. In de statuten en regelementen zijn afspraken opgenomen, deze kunt u bekijken door te klikken op de knop hier beneden. De OPR kiest ervoor haar notulen openbaar te publiceren, deze kunt u bekijken door te klikken op de knop hier beneden. 

De OPR is te bereiken via: opr@swvrgv.nl

CONTACT

SWV Rijn en Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl

MEDEWERKERS

VOLG ONS