1. Home
  2.  » 
  3. Over ons
  4.  » Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap van ouders en medewerkers is goed geregeld in het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Ieder samenwerkingsverband met personeel in dienst heeft een MR. Daarnaast heeft het altijd een Ondersteuningsplanraad. De leden hiervan worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit (gedetacheerde) medewerkers van het samenwerkingsverband. Zij vertegenwoordigen de medewerkers in beleidsontwikkeling o.a. betreffende zaken die op de werk- en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers betrekking hebben.

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) zijn medewerkers van aangesloten scholen en ouders vertegenwoordigd die invloed hebben op passend onderwijs in onze regio. In de statuten en reglementen zijn afspraken opgenomen; deze kunt u bekijken door te klikken op de knop hieronder.

De OPR is te bereiken via: opr@swvrgv.nl.

Leden Ondersteuningsplanraad

Daan Diepeveen

Daan Diepeveen

Voorzitter OPR

Eline van Haarlem

Eline van Haarlem

Secretaris OPR

Else Jonkman

Else Jonkman

Lid OPR

Heleen Plenter

Heleen Plenter

Lid OPR

Marjolein Lof

Marjolein Lof

Lid OPR

Mineke van Beek

Mineke van Beek

Lid OPR

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland

T: 0318-274700
E: info@swvrgv.nl