Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Hier vind je alle laatste nieuwsartikelen.

Save the date! Nieuw evenement in oktober!

Save the date! Nieuw evenement in oktober!

Met LEF (ons evenement in 2019) naar LIEF in het najaar van 2021. Richting inclusiever onderwijs; onze opdracht voor de komende ondersteuningsplanperiode 2022-2026. Met een reeks van evenementen willen we verschillende professionals, die allemaal vanuit hun eigen rol betrokken zijn bij onze...

Lees meer
Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Als samenwerkingsverband hebben wij een heel overzichtelijke brochure opgesteld waarin we voor ouders uit de doeken doen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van hun kinderen. Maar niet alleen voor ouders is de informatie uit deze brochure interessant. Ook medewerkers van de aangesloten scholen...

Lees meer
Corona nieuws – mei 2021

Corona nieuws – mei 2021

Ons protocol kan door gebruik te maken van sneltesten een klein beetje versoepeld worden. Lees alles hierover in onderstaande corona nieuwsbrief! Corona nieuws mei 2021 (PDF)

Lees meer
Pleidooi voor een minister voor kinderen

Pleidooi voor een minister voor kinderen

‘Ervaren dat je ertoe doet als kind, dat je er wezen mag als kind, dat je erbij hoort als kind, en je veilig weten bij degenen van wie je het moet hebben als kind, alleen zo kom je tot je recht als kind, zo ontwikkel je veerkracht als kind voor de rest van je leven, en alleen zo heb je toekomst.’ ...

Lees meer
Nieuwsbrief Focusagenda Jeugdhulpregio FoodValley – april 2021

Nieuwsbrief Focusagenda Jeugdhulpregio FoodValley – april 2021

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de totstandkoming van de meerjaren focusagenda Jeugdhulp-Onderwijs. In de nieuwsbrief van 15 maart is de aanleiding van de focusagenda en het te volgen proces toegelicht. In deze nieuwsbrief een korte update, met name over het focussymposium van 8 april met...

Lees meer
OPR zoekt nieuwe leden!

OPR zoekt nieuwe leden!

De OPR denkt mee over het ondersteuningsbeleid van het samenwerkingsverband (SWV). Vanuit de praktijk worden adviezen aan het SWV gegeven. Elke vier jaar wordt een nieuw ondersteuningsplan opgesteld. De OPR denkt hierin mee en heeft instemmingsrecht voordat het plan wordt vastgesteld. De OPR komt...

Lees meer
De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021. Lees hier het (deel) rapport (PDF) Op 11 mei vindt over dit rapport een online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de...

Lees meer
OPR zoekt nieuwe leden!

Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven

Alle kinderen die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben, verdienen onderwijs. Daarvoor bestaan en ontstaan veel verschillende onderwijszorginitiatieven. Over de combinatie van onderwijs en zorg zijn veel vragen. Bijvoorbeeld over wat wel en wat niet mag, welke ruimte de wet- en regelgeving...

Lees meer
De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

In deze brochure lezen jullie welke trainingen we in het schooljaar 2021-2022 zullen inzetten om leerkrachten en andere professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van Passend Onderwijs. Sommige trainingen worden voor het eerst gegeven. Trainingen die jullie heel...

Lees meer
Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs - en met name voor de leerlingen en studenten - voeren we dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief maart 2021

bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van maart met daarin o.a. een mooi succesverhaal, nieuws over de focus agenda van de Food Valley en uiteraard nog meer nieuwsitems. Lees hier de volledige nieuwsbrief van maart (PDF)

Lees meer
Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op het zelfde schoolplein spelen. Dat is de...

Lees meer
Blog Rinda den Besten: ‘Nu keuzes maken voor de toekomst’

Blog Rinda den Besten: ‘Nu keuzes maken voor de toekomst’

Over twee weken kunnen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De PO-Raad is al een tijdje druk met de verkiezingen. Zo hebben we onze verkiezingsinbreng bij veel politieke partijen en Tweede Kamerleden onder de aandacht gebracht. Wat ons betreft is het Nederlandse onderwijssysteem...

Lees meer
Informatie op lesopafstand.nl geactualiseerd: nieuw protocol vso, so/sbo en bao

Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 3

We hebben een onderzoek uitgevoerd onder 100 ib’ers binnen ons samenwerkingsverband. Verrast door de vooruitgang die ook deze ib’ers gemeld hebben, hebben we deze in deel 1 gedeeld. In deel 2 was een voorbeeld m.b.t. een van de tips opgenomen. In dit stuk delen we graag het voorbeeld van deze...

Lees meer
Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 2

Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 2

Je zou verwachten dat alle kinderen een enorme achterstand hebben opgelopen in de eerste Corona lockdown. Thuisonderwijs kan toch nooit dezelfde resultaten geven als op school. Maar gedurende de weken dat kinderen thuisonderwijs ontvingen, hoorden onze medewerkers ook van kinderen die ineens...

Lees meer
Positieve corona effecten op onderwijs – deel 1

Positieve corona effecten op onderwijs – deel 1

Je zou verwachten dat alle kinderen een enorme achterstand hebben opgelopen in de eerste Corona lockdown. Thuisonderwijs kan toch nooit dezelfde resultaten geven als op school. Maar gedurende de weken dat kinderen thuisonderwijs ontvingen, hoorden onze medewerkers ook van kinderen die ineens...

Lees meer
Start sneltesten in het onderwijs

Start sneltesten in het onderwijs

Op 18 januari starten zo’n 20 scholen met risicogericht sneltesten in het voortgezet onderwijs. Ook enkele scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) doen mee met deze pilot. Met de sneltest kan een uitbraak van het covid-19-virus onder leerlingen en onderwijspersoneel snel gesignaleerd en...

Lees meer
Wat verandert er in 2021 voor het primair onderwijs?

Wat verandert er in 2021 voor het primair onderwijs?

Een nieuwe school starten verloopt via een vernieuwde procedure, de verantwoording op post-coronasubsidies versoepelt en op de handhaving van het rookverbod op schoolterreinen wordt toezicht gehouden. Dat en meer is er anders in 2021. De PO-Raad zet de belangrijkste wijzigingen voor het primair...

Lees meer
Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Wil je jouw ideeën delen? Meld je dan nu aan! Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is gestart met de ontwikkeling van een nationale kennisagenda voor het onderwijs. In deze kennisagenda worden de belangrijkste thema’s beschreven om met de ondersteuning van wetenschappelijke kennis en...

Lees meer

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl