Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Hier vind je alle laatste nieuwsartikelen.

Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. In deze tweede editie kijken we terug op de vijf LIEF! evenementen in oktober en november. Wat was het inspirerend! Er is veel input opgehaald voor het nieuwe...

Lees meer
Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

In oktober en november 2021 gaven professionals van scholen in Samenwerkingsverband Rijn & Gelders Vallei, kinderopvang, jeugdhulp en jeugdzorg, welzijn en van gemeenten hun input voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Dat gebeurde tijdens vijf LIEF! evenementen. Deelnemers kregen ook...

Lees meer
Folder arrangement nieuwkomers

Folder arrangement nieuwkomers

Vanuit de vraag naar kennis en expertise door het regulier onderwijs, ten behoeve van het bewerkstelligen van een goede overgang van nieuwkomersonderwijs naar nieuwe school, is een drietal arrangementen ontwikkeld. lees hier verder

Lees meer
Vacature: groepsleerkracht Al Amana Ede

Vacature: groepsleerkracht Al Amana Ede

Het gaat om de reguliere AL Amana-leerkracht voor de Stergroep, die naast een SO leerkracht zal werken. Al Amana is een basisschool met een  Islamitische grondslag. Iedereen is welkom ongeacht identiteit zolang hij/zij achter het beleid van de school kan staan. Geïnteresseerd? Bekijk dan de link...

Lees meer
Nieuw: magazine!

Nieuw: magazine!

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. Download het eerste magazine hier en stuur het magazine vooral door naar je team! In deze editie meer over de LIEF! evenementen waar we breed ideeën over...

Lees meer
Leuke uitdaging: Foodvalley Jeugdhulp & Onderwijs zoekt een Programma manager Jeugd en Onderwijs

Vier partijen model

De uitwerking van het vier partijen model komt voort uit een visie op de vrijstelling op de inschrijvingsplicht. De basis voor deze visie staat in het internationaal verdrag van de rechten van het kind (New York, 20-11-1989) welke Nederland op 8 maart 1995 heeft geratificeerd. het recht op...

Lees meer
Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Als samenwerkingsverband hebben wij een heel overzichtelijke brochure opgesteld waarin we voor ouders uit de doeken doen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van hun kinderen. Maar niet alleen voor ouders is de informatie uit deze brochure interessant. Ook medewerkers van de aangesloten scholen...

Lees meer
Pleidooi voor een minister voor kinderen

Pleidooi voor een minister voor kinderen

‘Ervaren dat je ertoe doet als kind, dat je er wezen mag als kind, dat je erbij hoort als kind, en je veilig weten bij degenen van wie je het moet hebben als kind, alleen zo kom je tot je recht als kind, zo ontwikkel je veerkracht als kind voor de rest van je leven, en alleen zo heb je toekomst.’ ...

Lees meer
Leuke uitdaging: Foodvalley Jeugdhulp & Onderwijs zoekt een Programma manager Jeugd en Onderwijs

Nieuwsbrief Focusagenda Jeugdhulpregio FoodValley – april 2021

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de totstandkoming van de meerjaren focusagenda Jeugdhulp-Onderwijs. In de nieuwsbrief van 15 maart is de aanleiding van de focusagenda en het te volgen proces toegelicht. In deze nieuwsbrief een korte update, met name over het focussymposium van 8 april met...

Lees meer
OPR zoekt nieuwe leden!

OPR zoekt nieuwe leden!

De OPR denkt mee over het ondersteuningsbeleid van het samenwerkingsverband (SWV). Vanuit de praktijk worden adviezen aan het SWV gegeven. Elke vier jaar wordt een nieuw ondersteuningsplan opgesteld. De OPR denkt hierin mee en heeft instemmingsrecht voordat het plan wordt vastgesteld. De OPR komt...

Lees meer
De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021. Lees hier het (deel) rapport (PDF) Op 11 mei vindt over dit rapport een online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de...

Lees meer
OPR zoekt nieuwe leden!

Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven

Alle kinderen die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben, verdienen onderwijs. Daarvoor bestaan en ontstaan veel verschillende onderwijszorginitiatieven. Over de combinatie van onderwijs en zorg zijn veel vragen. Bijvoorbeeld over wat wel en wat niet mag, welke ruimte de wet- en regelgeving...

Lees meer
De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

In deze brochure lezen jullie welke trainingen we in het schooljaar 2021-2022 zullen inzetten om leerkrachten en andere professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van Passend Onderwijs. Sommige trainingen worden voor het eerst gegeven. Trainingen die jullie heel...

Lees meer
Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs - en met name voor de leerlingen en studenten - voeren we dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle...

Lees meer
Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief maart 2021

bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van maart met daarin o.a. een mooi succesverhaal, nieuws over de focus agenda van de Food Valley en uiteraard nog meer nieuwsitems. Lees hier de volledige nieuwsbrief van maart (PDF)

Lees meer
Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op het zelfde schoolplein spelen. Dat is de...

Lees meer
Informatie op lesopafstand.nl geactualiseerd: nieuw protocol vso, so/sbo en bao

Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 3

We hebben een onderzoek uitgevoerd onder 100 ib’ers binnen ons samenwerkingsverband. Verrast door de vooruitgang die ook deze ib’ers gemeld hebben, hebben we deze in deel 1 gedeeld. In deel 2 was een voorbeeld m.b.t. een van de tips opgenomen. In dit stuk delen we graag het voorbeeld van deze...

Lees meer
Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 2

Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 2

Je zou verwachten dat alle kinderen een enorme achterstand hebben opgelopen in de eerste Corona lockdown. Thuisonderwijs kan toch nooit dezelfde resultaten geven als op school. Maar gedurende de weken dat kinderen thuisonderwijs ontvingen, hoorden onze medewerkers ook van kinderen die ineens...

Lees meer

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl