1. Home
  2.  » Nieuws

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Hier vind je alle laatste nieuwsartikelen.

Bijlage 5.16.2 Procedure rechten van betrokkenen

Download deze bijlage als PDF: 233028_SWV R&G_bijlage 5.16.2 v2.pdf Vastgesteld document Directeur-bestuurder V aststelling als onderdeel van IBP d.d. 15-11-2018 November 2018 Procedure rechten van betrokkenen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Werkwijze 4. Recht op informatie 5....

Lees meer
Programma deskundigheidsbevordering 2023-2024

Programma deskundigheidsbevordering 2023-2024

In deze brochure lees je welke trainingen we in het schooljaar 2023-2024 zullen inzetten om leerkrachten en andere professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van inclusiever onderwijs. We hebben bij het inrichten van het programma zo veel mogelijk proberen aan te...

Lees meer
Professional in de lead

Professional in de lead

Professional in de lead: lees de ervaringen van drie scholen Veel scholen zijn ermee bezig: Professional in de lead. Het is één van de speerpunten waaraan we in ons samenwerkingsverband werken. Hoe geven scholen dit vorm in de praktijk? Op bezoek bij Al Amana, De Blink en Wereldkidz, voor een...

Lees meer
Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief mei 2022

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief! Met hierin oa de volgende onderwerpen: Vertrek Thea de Graaf; directeur bestuurder van SWV Rijn & Gelderse Vallei Let op! Beleidsbijeenkomsten einde mei/juni directeuren en IB’ers gaan NIET door Verhuisbericht SWVRGV Aanmeldingen voor...

Lees meer
Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. In deze tweede editie kijken we terug op de vijf LIEF! evenementen in oktober en november. Wat was het inspirerend! Er is veel input opgehaald voor het nieuwe...

Lees meer
Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

In oktober en november 2021 gaven professionals van scholen in Samenwerkingsverband Rijn & Gelders Vallei, kinderopvang, jeugdhulp en jeugdzorg, welzijn en van gemeenten hun input voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Dat gebeurde tijdens vijf LIEF! evenementen. Deelnemers kregen ook...

Lees meer
Bericht van NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) – ambassadeur onderwijskansen en -achterstanden

Folder arrangement nieuwkomers

Vanuit de vraag naar kennis en expertise door het regulier onderwijs, ten behoeve van het bewerkstelligen van een goede overgang van nieuwkomersonderwijs naar nieuwe school, is een drietal arrangementen ontwikkeld. lees hier verder

Lees meer
Nieuw: magazine!

Nieuw: magazine!

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. Download het eerste magazine hier en stuur het magazine vooral door naar je team! In deze editie meer over de LIEF! evenementen waar we breed ideeën over...

Lees meer
Vier partijen model

Vier partijen model

De uitwerking van het vier partijen model komt voort uit een visie op de vrijstelling op de inschrijvingsplicht. De basis voor deze visie staat in het internationaal verdrag van de rechten van het kind (New York, 20-11-1989) welke Nederland op 8 maart 1995 heeft geratificeerd. het recht op...

Lees meer
Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Als samenwerkingsverband hebben wij een heel overzichtelijke brochure opgesteld waarin we voor ouders uit de doeken doen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van hun kinderen. Maar niet alleen voor ouders is de informatie uit deze brochure interessant. Ook medewerkers van de aangesloten scholen...

Lees meer
Pleidooi voor een minister voor kinderen

Pleidooi voor een minister voor kinderen

‘Ervaren dat je ertoe doet als kind, dat je er wezen mag als kind, dat je erbij hoort als kind, en je veilig weten bij degenen van wie je het moet hebben als kind, alleen zo kom je tot je recht als kind, zo ontwikkel je veerkracht als kind voor de rest van je leven, en alleen zo heb je toekomst.’ ...

Lees meer

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl