1. Home
  2.  » Nieuws

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Hier vind je alle laatste nieuwsartikelen.

Professional in de lead

Professional in de lead

Professional in de lead: lees de ervaringen van drie scholen Veel scholen zijn ermee bezig: Professional in de lead. Het is één van de speerpunten waaraan we in ons samenwerkingsverband werken. Hoe geven scholen dit vorm in de praktijk? Op bezoek bij Al Amana, De Blink en Wereldkidz, voor een...

Lees meer
Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief mei 2022

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief! Met hierin oa de volgende onderwerpen: Vertrek Thea de Graaf; directeur bestuurder van SWV Rijn & Gelderse Vallei Let op! Beleidsbijeenkomsten einde mei/juni directeuren en IB’ers gaan NIET door Verhuisbericht SWVRGV Aanmeldingen voor...

Lees meer
Programma deskundigheidsbevordering 2022-2023

Programma deskundigheidsbevordering 2022-2023

Ook voor het komende schooljaar 2022-2023 is er weer een mooi deskundigheidsprogramma ingericht. Preventief werken, samenwerking met ouders en omgaan met gedrag, staan hierbij centraal en vormen de basis voor het scholingsaanbod. Daarnaast is er komend jaar weer de mogelijkheid om met je hele team...

Lees meer
Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. In deze tweede editie kijken we terug op de vijf LIEF! evenementen in oktober en november. Wat was het inspirerend! Er is veel input opgehaald voor het nieuwe...

Lees meer
Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

In oktober en november 2021 gaven professionals van scholen in Samenwerkingsverband Rijn & Gelders Vallei, kinderopvang, jeugdhulp en jeugdzorg, welzijn en van gemeenten hun input voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Dat gebeurde tijdens vijf LIEF! evenementen. Deelnemers kregen ook...

Lees meer
Folder arrangement nieuwkomers

Folder arrangement nieuwkomers

Vanuit de vraag naar kennis en expertise door het regulier onderwijs, ten behoeve van het bewerkstelligen van een goede overgang van nieuwkomersonderwijs naar nieuwe school, is een drietal arrangementen ontwikkeld. lees hier verder

Lees meer
Nieuw: magazine!

Nieuw: magazine!

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. Download het eerste magazine hier en stuur het magazine vooral door naar je team! In deze editie meer over de LIEF! evenementen waar we breed ideeën over...

Lees meer
Vier partijen model

Vier partijen model

De uitwerking van het vier partijen model komt voort uit een visie op de vrijstelling op de inschrijvingsplicht. De basis voor deze visie staat in het internationaal verdrag van de rechten van het kind (New York, 20-11-1989) welke Nederland op 8 maart 1995 heeft geratificeerd. het recht op...

Lees meer
Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Als samenwerkingsverband hebben wij een heel overzichtelijke brochure opgesteld waarin we voor ouders uit de doeken doen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van hun kinderen. Maar niet alleen voor ouders is de informatie uit deze brochure interessant. Ook medewerkers van de aangesloten scholen...

Lees meer
Pleidooi voor een minister voor kinderen

Pleidooi voor een minister voor kinderen

‘Ervaren dat je ertoe doet als kind, dat je er wezen mag als kind, dat je erbij hoort als kind, en je veilig weten bij degenen van wie je het moet hebben als kind, alleen zo kom je tot je recht als kind, zo ontwikkel je veerkracht als kind voor de rest van je leven, en alleen zo heb je toekomst.’ ...

Lees meer
Vier partijen model

Nieuwsbrief Focusagenda Jeugdhulpregio FoodValley – april 2021

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de totstandkoming van de meerjaren focusagenda Jeugdhulp-Onderwijs. In de nieuwsbrief van 15 maart is de aanleiding van de focusagenda en het te volgen proces toegelicht. In deze nieuwsbrief een korte update, met name over het focussymposium van 8 april met...

Lees meer
De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021. Lees hier het (deel) rapport (PDF) Op 11 mei vindt over dit rapport een online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de...

Lees meer
Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven

Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven

Alle kinderen die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben, verdienen onderwijs. Daarvoor bestaan en ontstaan veel verschillende onderwijszorginitiatieven. Over de combinatie van onderwijs en zorg zijn veel vragen. Bijvoorbeeld over wat wel en wat niet mag, welke ruimte de wet- en regelgeving...

Lees meer
De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

In deze brochure lezen jullie welke trainingen we in het schooljaar 2021-2022 zullen inzetten om leerkrachten en andere professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van Passend Onderwijs. Sommige trainingen worden voor het eerst gegeven. Trainingen die jullie heel...

Lees meer
Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs - en met name voor de leerlingen en studenten - voeren we dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle...

Lees meer
Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief maart 2021

bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van maart met daarin o.a. een mooi succesverhaal, nieuws over de focus agenda van de Food Valley en uiteraard nog meer nieuwsitems. Lees hier de volledige nieuwsbrief van maart (PDF)

Lees meer
Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op het zelfde schoolplein spelen. Dat is de...

Lees meer

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland

T: 0318-274700
E: info@swvrgv.nl