De Inspectie van het Onderwijs hanteert onder de huidige omstandigheden het uitgangspunt ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Onze inspecteurs komen in beginsel alleen dan bij besturen en scholen (dus op locatie) als we risico’s zien op basis waarvan we gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vinden. Wat nodig en ook mogelijk is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie volgen we uiteraard de geldende richtlijnen.

lees er meer over op www.rijksoverheid.nl.