Nu de scholen dicht zijn, zijn kinderen en jongeren meer dan ooit aangewezen op
thuis. Dat is een onwenselijke situatie, zeker voor leerlingen die in een kwetsbaar gezin
opgroeien. De kansenongelijkheid neemt in deze periode toe. Hierbij geven we een
overzicht van de belangrijkste uitdagingen en manieren waarop scholen en anderen
juist deze kinderen kunnen steunen.

Lees hier meer