‘Alle kinderen zijn normaal. Elk kind mag zichzelf zijn.’ Met deze woorden trapte wethouder van de gemeente Barneveld Hans van Daalen de digitale leerbijeenkomst af. Samen met directeur-bestuurder Thea de Graaf is hij de bestuurlijke trekker van de transformatielijn jeugd en onderwijs. Om optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen en jongeren te realiseren, wordt van alle betrokken professionals zowel vanuit jeugd als onderwijs, zeker in tijden van corona, veel doorzettings- en aanpassingsvermogen gevraagd.
Soms is wat extra hulp nodig om een kind een zo normaal mogelijk traject te laten doorlopen. In de regio FoodValley zijn we schoolpilots gestart om te kijken hoe we kinderen op een andere manier eerder en beter kunnen ondersteunen, om zo verzwaring te voorkomen en daarmee instroom in de ggz te verminderen.
Tijdens de digitale leerbijeenkomst regionale schoolpilots konden de deelnemers presentaties bijwonen van zes pilots. In dit verslag treft u de belangrijkste elementen aan die in de presentaties naar voren zijn gekomen. Als u meer wil weten dan kunt u via de hyperlinks naar de diverse opnames luisteren.

Lees hier alles over de terugblik regionale leerbijeenkomst schoolpilots (PDF)