Willem van Leeuwen

Willem van Leeuwen

Onafhankelijk voorzitter

Onafhankelijk extern voorzitter.
Mijn naam is Willem van Leeuwen. Ik maak geen deel uit van het bestuur maar mag de vereniging als extern onafhankelijk voorzitter van dienst zijn. Ik heb een brede bestuurlijke ervaring op het maatschappelijk middenveld, onder andere als voorzitter van de Raad van Toezicht van de PO Raad.

Als voorzitter van het SWV zal ik proberen bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling van onze vereniging: het beste onderwijs voor ieder kind in onze regio. Het oplossen van financiële problemen (negatieve verevening) en veranderingen in onze organisaties moeten bijdragen aan dat doel. Daarop is ieder lid aanspreekbaar.

De onafhankelijke extern voorzitter:
Is geen lid van het bestuur, noch medewerker van het samenwerkeringsverband
Is voorzitter van het bestuur en de ALV
- Heeft geen stem in de besluitvorming

Zie voor de exacte positionering en aansprakelijkheid van de Voorzitter de statuten.