De stand van zaken zoals besproken tijdens de persconferentie van 21 april. Samengevat in een infographic.