In deze brochure lees je welke trainingen we in het schooljaar 2023-2024 zullen inzetten om leerkrachten en andere professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van inclusiever onderwijs. We hebben bij het inrichten van het programma zo veel mogelijk proberen aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de professionals op de scholen.

Voor aankomend schooljaar is er gekozen om de trainingen die positief zijn gewaardeerd nogmaals aan te bieden zodat zo veel mogelijk leerkrachten en andere professionals aan deze trainingen kunnen deelnemen. Het is nieuw dit jaar dat de trainingen allemaal plaats gaan vinden in het gebouw van het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei in Ede.
Het is mogelijk dat er in de loop van komend schooljaar nog nieuwe trainingen, cursussen, en/of webinars worden aangeboden. Via de nieuwsbrief en de website van het samenwerkingsverband houden we je hiervan op de hoogte.

Meer informatie en de link om je in te schrijven vind je terug in de brochure (zie hieronder) of op de poster en flyers die naar alle scholen verstuurd zijn.
Het deskundigheidsprogramma is populair, waardoor trainingen soms snel vol zijn. Let dus op: je inschrijving is meteen definitief. We rekenen dan op je aanwezigheid! Is de training die je wilt volgen vol? Schrijf jezelf dan vooral in voor de wachtlijst. Bij genoeg animo onderzoeken we of er een extra trainingsgroep gestart kan worden.

SWVRGV_brochure trainingen 2023-2024