1. Home
  2.  » 
  3. Professionals
  4.  » Steunpunten

Steunpunten

Scholen in de regio Rijn en Gelderse Vallei kunnen een beroep doen op één van de vier regionale steunpunten waarbinnen hun school valt. Hier werken de steunpuntcoördinatoren die scholen in de regio helpen bij het vormgeven van de juiste onderwijsondersteuning. Zij vormen samen met de Ib’ ers, directeuren en steunpuntteamleden de motor van ons samenwerkingsverband. 

Regio als expertisenetwerk

Vier regionaal  expertisenetwerken… Om ervoor te zorgen dat (vooral) intern begeleiders snel hun weg vinden binnen de vier regionale expertisenetwerken, kunnen de steunpuntcoördinatoren bemiddelen.

Regionale Beleidsmedewerkers

De (regionale) beleidsmedewerkers van het samenwerkingsverband hebben een ondersteunende, informerende en adviserende rol in de voorbereiding en uitvoering van het passend onderwijsbeleid. Vanuit de dialoog met scholen, steunpunten en schoolbestuurders signaleren zij ontwikkelingen en gewenste aanpassingen in beleid. Dit ten behoeve van de optimale ondersteuning van scholen, teams en leerlingen.

De beleidsmedewerkers participeren in werkgroepen die voortkomen uit het overleg met ketenpartners zoals de gemeente, het MBO en de sociale wijkteams. 

Steunpuntcoördinatoren

De Steunpunt Coördinatoren kunnen helpen bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoeften van een kind, bij de inzet van gespecialiseerde uitvoerders zoals een gedragsspecialist of ergotherapeut en bij trajectbegeleiding naar speciaal (basis) onderwijs.

Steunpuntteamleden

De steunpuntteamleden dragen bij aan het versterken van de basisondersteuning en aan de verbinding tussen regulier en speciaal onderwijs. Ook spelen ze een rol bij het versterken van de leerkrachtvaardigheden op de scholen.

Voorbeelden van ondersteuning en begeleiding door de steunpuntteamleden zijn:

  • specifieke expertise op locatie bij maatwerktrajecten, zoals bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid
  • tijdelijke ondersteuning van leraren of teams, bijvoorbeeld bij pedagogisch beleid of bij een (herstel)opdracht op het gebied van didactiek en gedrag
  • ondersteuning bij allerlei soorten overstappen, bijvoorbeeld van regulier naar speciaal (basis)onderwijs en van taalklas naar regulier onderwijs.

De inzet van de steunpuntteamleden is mogelijk op leerling-, leerkracht-, groeps-  en op teamniveau.

De steunpuntteamleden zijn generalist op het gebied van ondersteuningsbehoeften leren en gedrag, structuur, cultuur, pedagogisch klimaat en klassenmanagement. Daarnaast hebben de steunpuntteamleden een eigen specifieke expertise: bijvoorbeeld op het gebied van hoogbegaafdheid, het jonge kind of werkvormen voor leerkrachten in de klas.

Werkwijze en lijnen met de steunpuntteamleden

Op de pagina Organisatie van passend onderwijs staat beschreven hoe en door wie de steunpuntteamleden ingeschakeld kunnen worden voor consultatie, advies of voor een arrangement.

Meer weten?

Wil je weten wie de steunpuntteamleden zijn? Je vindt ze op de pagina Ons team.

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl