Foodvalley

Het belang van kind en gezin voorop.

Eén van de doelstellingen die de schoolbestuurders zich samen met het Samenwerkingsverband stellen, is om vanuit de behoeften van een kind (en gezin) samen te werken. Kort gezegd: 1 kind, 1 dossier en 1 paperclip: een integraal totaal ondersteuningsplan. Zodat de partners in onderwijs, gemeenten en jeugd elkaar optimaal geïnformeerd weten te zijn en houden. De samenwerking met gemeenten vindt zowel op school, als in de wijk, als op het niveau van het samenwerkingsverband plaats. Dit willen we in al onze regio’s terug zien.

Het Samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van de samenwerkende partijen in de Foodvalley op jeugd en onderwijs. Hierbij gaat het om samenwerking op diverse gebieden, zoals Jeugdhulp, onderwijs(ondersteuning), leerplicht, voorkomen/terugdringen van thuiszitters, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Tevens vindt u hier de Regionale uitgangspunten (PDF) over onderwerpen waar (passend) onderwijs en gemeenten (Jeugdhulp) elkaar treffen in de FoodValley.

Meer informatie over FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs vindt u op:

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl