Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan is het beleidskader waarbinnen SWV Rijn & Gelderse Vallei haar werkzaamheden uitvoert en verantwoordt. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Bekijk het ondersteuningsplan 2018-2022 (PDF)

 

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn en Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl