1. Home
  2.  » 
  3. Ouders
  4.  » Zo werkt passend onderwijs

Zo werkt Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een reguliere school. Als een kind meer ondersteuning nodig heeft, dan kan er (tijdelijk) extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis)onderwijs aangevraagd worden.

Basisondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een reguliere school. Als een kind meer ondersteuning nodig heeft, dan kan er (tijdelijk) extra begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis)onderwijs aangevraagd worden.

Consultatie en advies

Wanneer deskundigheid of advies van iemand buiten de school nodig is, dan kan de intern begeleider een beroep doen op de steunpuntteamleden van de 4 steunpunten van het samenwerkingsverband. Ook kan er een beroep gedaan worden op het lokale team met daarin de expertise van jeugdzorg. Dit wordt met ouders besproken. De zorg- en ondersteuningsvragen van u en uw kind worden ook besproken door het ondersteuningsteam van de school.

Basisschoolarrangement

Heeft uw kind nog meer ondersteuning nodig? Dan schakelt de school de steunpuntcoördinator passend onderwijs in. Deze werkt voor alle scholen binnen een van onze vier regio’s en denkt en beslist mee over de gewenste ondersteuning. De school organiseert hiervoor een multidisciplinair overleg. Dit bestaat uit: ouders, de leerkracht, de intern begeleider en eventuele deskundigen, zoals een psycholoog, orthopedagoog of jeugdhulpverlener. In het multidisciplinair overleg wordt besproken welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. De school (vaak de intern begeleider) kan ook bij het samenwerkingsverband aanvullende expertise aanvragen. De steunpuntcoördinator zorgt dan voor de inzet van de ondersteuningsspecialist(en).

Speciaal (basis)onderwijs

Is bovenstaande ondersteuning niet voldoende voor de behoeften van uw kind? Dan wordt in het multidisciplinair overleg besproken of een school voor speciaal (basis)onderwijs deze ondersteuning (tijdelijk) wél kan bieden. Deze ondersteuning is er altijd op gericht dat uw kind zo snel mogelijk terug gaat naar de reguliere school. Als dat niet haalbaar is, dan kan uw kind op het speciaal (basis)onderwijs blijven.

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor een plaats op het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De basisschool waar uw kind zit, vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband; u kunt deze niet zelf aanvragen. De aanvraag wordt door een onafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband, de TLV commissie, beoordeeld en besproken met de steunpuntcoördinator passend onderwijs. De commissie heeft 6 weken om te besluiten of de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend en voor welke periode. Zowel de (huidige) school als u, ontvangen hier per post bericht over.

Samen met u gaat de school op zoek naar een goede plek op het speciaal (basis)onderwijs. Met de toelaatbaarheidsverklaring meldt u uw kind zelf aan op de nieuwe school. De toelaatbaarheidsverklaring wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Loopt deze af en is verlenging nodig? Dan neemt de school contact met u op en dient een aanvraag in bij het samenwerkingsverband voor verlenging. Ook in dit geval wordt de aanvraag beoordeeld door de onafhankelijke commissie en ontvangen zowel u als de school per post bericht over het besluit.

Bij SWV Rijn & Gelderse Vallei werken we met drie niveaus van passende ondersteuning. Lees hoe we dit organiseren onder Organisatie van het passend onderwijs. 

Meer weten?

Bekijk hier de veelgestelde vragen. Nog meer informatie over passend onderwijs leest u op de website van de overheid.

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl