1. Home
  2.  » 
  3. Ouders
  4.  » Zo werkt passend onderwijs

Zo werkt Passend Onderwijs

Basisondersteuning, extra ondersteuning en gespecialiseerde ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een reguliere basisschool. Elke school biedt leerlingen basisondersteuning.  Als er meer nodig is dan de basisondersteuning dan kan er (tijdelijk) extra ondersteuning op school geboden worden. Er kan bijvoorbeeld hulp van een deskundige ingezet worden. Ook kan een plaats in het speciaal (basis)onderwijs aangevraagd worden. Dat noemen we gespecialiseerde ondersteuning.

Advies vragen en overleg met ouders

Wanneer deskundigheid of advies van iemand buiten de school nodig is, dan kan de intern begeleider een beroep doen op de steunpuntteamleden van de 4 steunpunten van het samenwerkingsverband. Ook kan er een beroep gedaan worden op het lokale team van de gemeente met daarin de expertise van jeugdzorg. Dit wordt altijd met ouders besproken. De  ondersteuningsvragen worden samen besproken in het ondersteuningsteam (OT) van de school.

Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan schakelt de school de steunpuntcoördinator (SC) van het samenwerkingsverband in. Deze steunpuntcoördinator werkt voor alle scholen binnen een van onze vier regio’s en denkt en beslist mee over de gewenste ondersteuning. De school organiseert een ondersteuningsteam-overleg (OT). Dit OT bestaat uit: ouders, leerkracht, intern begeleider, steunpuntcoördinator en eventuele deskundigen, zoals een psycholoog, orthopedagoog of jeugdhulpverlener. In het overleg wordt besproken welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. De school (vaak de intern begeleider) kan ook bij het samenwerkingsverband aanvullende expertise aanvragen. De steunpuntcoördinator zorgt dan voor de inzet van de ondersteuningsspecialist(en).

Gespecialiseerde ondersteuning

Is bovenstaande ondersteuning niet voldoende voor de behoeften van uw kind? Dan wordt in het OT overleg besproken of een school voor speciaal (basis)onderwijs deze ondersteuning (tijdelijk) wél kan bieden. Deze ondersteuning is er altijd op gericht dat uw kind zo snel mogelijk terug gaat naar de reguliere school. Als dat niet haalbaar is, dan kan uw kind op het speciaal (basis)onderwijs blijven.

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor een plaats op het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De basisschool waar uw kind zit, vraagt deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband; u kunt deze niet zelf aanvragen. De aanvraag wordt door een onafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband (de TLA-commissie) beoordeeld en besproken met de steunpuntcoördinator passend onderwijs. De commissie heeft 8 weken om te besluiten of de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend en voor welke periode. Ouders ontvangen hier per post bericht over.

Samen met u gaat de school op zoek naar een goede plek op het speciaal (basis)onderwijs. Met de toelaatbaarheidsverklaring meldt u uw kind zelf aan op de nieuwe school. De toelaatbaarheidsverklaring wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Loopt deze af en is verlenging nodig? Dan neemt de school contact met u op en dient opnieuw een aanvraag in bij het samenwerkingsverband voor verlenging van de TLV. Ook in dit geval wordt de aanvraag beoordeeld door de onafhankelijke commissie en ontvangt u per post bericht over het besluit.

Bij SWV Rijn & Gelderse Vallei werken we met drie niveaus van passende ondersteuning. Lees hoe we dit organiseren onder Organisatie van het passend onderwijs. 

Meer weten?

Bekijk hier de veelgestelde vragen. Nog meer informatie over passend onderwijs leest u op de website van de overheid.

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland

T: 0318-274700
E: info@swvrgv.nl