Veelgestelde vragen voor en door ouders

Welke basisondersteuning mag ik van een basisschool verwachten voor mijn kind?

Elke school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel welke (basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe de school dat organiseert. Het Schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school of in de schoolgids.

Wat is Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs?

Het speciaal basisonderwijs (SBO) biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Is dit niet voldoende en heeft een leerling nog meer ondersteuning nodig? Dan is er speciaal onderwijs (SO). Scholen voor speciaal onderwijs hebben expertise op het gebied van leren, gedrag, taalspraak, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.

 

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een wettelijke verklaring die het samenwerkingsverband af kan geven. Deze verklaring is nodig als een leerling (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gaat.

Voor hoe lang wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven en wat als deze af loopt?

Voor welke periode een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, is per kind verschillend. Het doel is altijd dat uw kind zo snel mogelijk weer terug gaat naar een reguliere school. Is dat niet haalbaar en loopt de toelaatbaarheidsverklaring af? Dan kan een verlenging aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband.

Wie bepaalt of een toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt door een onafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband (de TLV commissie) beoordeeld en toegewezen/toegekend.

Hoe lang moet ik wachten voordat ik hoor of een aanvraag goedgekeurd is?

De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt gemiddeld 6 weken. Daarna ontvangt u per post bericht over het besluit dat is genomen.

Er zijn 6 weken voorbij sinds de aanvraag en ik heb nog niets gehoord…

Als het niet lukt om binnen 6 weken de aanvraag te beoordelen, dan mag de TLV commissie hier 4 weken langer de tijd voor nemen. De commissie informeert dan de school hierover, de school informeert daarna de ouders.

Mijn kind zit al op een basisschool en heeft extra ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?

Uw aanspreekpunt is altijd de school. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, neem dan eerst contact op met de intern begeleider van de school. Deze gaat met u in gesprek en kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor extra ondersteuning binnen de school en als dat niet toereikend is, wat de vervolgstappen zijn.

Ik heb mijn kind aangemeld bij een school. Wat gebeurt er nu?

Elke school heeft een zorgplicht en moet basisondersteuning kunnen bieden. Is dit niet voldoende? Dan kan de school expertise of extra ondersteuning aanvragen via het samenwerkingsverband, of een aanvraag indienen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

Moet ik als ouder zelf op zoek naar een passende school voor mijn kind als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven?

Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs? Dan gaat de huidige school samen met u op zoek naar een goede plek. Met de toelaatbaarheidsverklaring meldt u uw kind vervolgens zelf aan op de nieuwe school. Deze nieuwe school gaat dan samen met u kijken of ze uw kind kan bieden wat hij of zij nodig heeft.

Mijn kind wordt bijna 4 jaar en heeft meer ondersteuning nodig dan ik denk dat een reguliere basisschool kan bieden. Waar meld ik mijn kind aan?

De voorschoolse voorziening kan contact opnemen met het samenwerkingsverband om advies in te winnen.

Hoe is de financiering van extra ondersteuning en passend onderwijs geregeld?

Het samenwerkingsverband ontvangt geld van het Ministerie van Onderwijs voor extra ondersteuning. Dit geld wordt verdeeld op basis van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt met de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zoveel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.

Wat als er (tijdelijk) extra zorg nodig is als mijn kind al op speciaal (basis)onderwijs zit?

De school zal in zo’n geval samen met de ouders kijken wat er nodig is. Vervolgens kan de school een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband voor een aanvullend arrangement of bij de gemeente als het gaat om een zorgvraag.

Wat doen scholen en gemeenten voor leerlingen met dyslexie?

Elke school moet basisondersteuning kunnen bieden volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Als dit uiteindelijk niet voldoende lijkt om uw kind te ondersteunen, dan kan de school, in overleg met u, afwegen of het kind in aanmerking komt voor een nader onderzoek naar dyslexie.

Lees meer in de Informatie voor ouders en verzorgers over dyslexie en op de pagina van het Steunpunt Dyslexie.

Hoe is vervoer naar een school voor speciaal (basis)onderwijs geregeld?

Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft, bekostigt de gemeente waar u woont het vervoer naar de dichtstbijzijnde school voor speciaal (basis)onderwijs, tenzij in de begeleidende brief bij de toelaatbaarheidsverklaring een advies voor een specifieke school vermeld staat. Met de toelaatbaarheidsverklaring gaat u zelf naar de gemeente toe om de vergoeding te regelen. Hoe de gemeente dit regelt en welke criteria en vergoedingen zij hanteert, staat in de ‘verordening leerlingenvervoer’.

We gaan verhuizen naar een andere regio. Wat moet ik doen?

U meldt uw kind aan bij uw school naar keuze. Elke school heeft een zorgplicht en bekijkt samen met u wat er nodig is en of de school voldoende aan kan sluiten bij wat uw kind nodig heeft. Als uw kind in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring dient u dit wel te melden bij de aanmelding.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Ouders kunnen altijd terecht bij de school waar hun kind op zit. Uw aanspreekpunt daar is doorgaans de eigen leerkracht en/of de intern begeleider. Als de eigen school er niet uit komt, kan deze een beroep doen op de steunpuntcoördinator. Heeft u een vraag over het samenwerkingsverband die niet tussen deze vragen staat? Dan kunt u ons een e-mail sturen.

In welke gemeenten is het samenwerkingsverband actief?

SWV Rijn & Gelderse Vallei is actief in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl.

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn en Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl