1. Home
  2.  » Ouders

Ouders

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken daarbij samen in een regio. Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei zorgt ervoor dat er een passende plek is voor alle leerlingen binnen onze regio. Er zijn verschillende vormen van Passend Onderwijs. Welke ondersteuning mogelijk is en wie wat doet, leest u op de pagina Zo werkt passend onderwijs. Welke scholen en werkgebied er onder SWV Rijn & Gelderse Vallei vallen, vindt u op de pagina scholen. 

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor de scholen heet zorgplicht (oudersenonderwijs.nl). De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:

  • de eigen school;
  • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
  • een school voor speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd. Bijvoorbeeld omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. U vindt deze profielen op onze pagina scholen. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het SOP op. Ouders kunnen deze informatie over het SOP (oudersenonderwijs.nl) gebruiken om te kijken of een school geschikt is voor hun kind.

Heeft u nog vragen? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl