De OPR denkt mee over het ondersteuningsbeleid van het samenwerkingsverband (SWV). Vanuit de praktijk worden adviezen aan het SWV gegeven. Elke vier jaar wordt een nieuw ondersteuningsplan opgesteld. De OPR denkt hierin mee en heeft instemmingsrecht voordat het plan
wordt vastgesteld. De OPR komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen en bespreekt dan met de directeur-bestuurder van het SWV de actuelezaken en het gevoerde beleid.

Interesse? Bekijk hieronder de gehele folder!

folder OPR (PDF)