Binnen de regio Foodvalley wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen de domeinen Onderwijs en Jeugdhulp. Normaliseren, doorgaande ontwikkellijnen en inclusiviteit zijn hierbij kernbegrippen. De gemeenten binnen regio FoodValley en de samenwerkings-verbanden Onderwijs vinden het belangrijk dat we de effectiviteit van de samenwerking bevorderen. Dat doen we door focus aan te brengen en een realistische werkagenda te bekrachtigen voor een periode van drie jaar. Het proces om tot deze gezamenlijke focusagenda te komen is inmiddels gestart en de ambitie is om vóór de zomervakantie de focusagenda gereed te hebben.

Lees hier de volledige nieuwsbrief (PDF)