Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Hier vind je alle laatste nieuwsartikelen.

Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Wil je jouw ideeën delen? Meld je dan nu aan! Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is gestart met de ontwikkeling van een nationale kennisagenda voor het onderwijs. In deze kennisagenda worden de belangrijkste thema’s beschreven om met de ondersteuning van wetenschappelijke kennis en...

Lees meer
Op zoek naar de ideale schaalgrootte

Op zoek naar de ideale schaalgrootte

Welke schaalgrootte in het onderwijs leidt tot de beste leerprestaties? Tot scholen waar medewerkers zich gehoord voelen? En een organisatie met de beste efficiency? Het onderzoeksrapport Dorpsschool of leerfabriek? maakt duidelijk: één ideale schaalgrootte bestaat niet. Lees hier meer over op...

Lees meer
25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

Het passend onderwijs, dat kinderen met bijvoorbeeld een handicap of ernstige dyslexie ondersteunt, wordt op 25 punten aangescherpt. Zo krijgen leerlingen en ouders meer te zeggen over de begeleiding en krijgen ouders betere informatie. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de...

Lees meer
Escalatieladder en doorzettingskracht

Escalatieladder en doorzettingskracht

In juni 2016 ondertekenden diverse partijen het zogenaamde Thuiszitterspact. Deze partijen waren de ministeries OCW, VWS en Justitie en Veiligheid, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG. Onderdeel van het pact is de zogenoemde “doorzettingsmacht”. Als er sprake is van “dreigend” thuiszitten, moeten...

Lees meer
Passende samenwerking

Passende samenwerking

Kinderen die thuis en op school ondersteuning nodig hebben moeten dit kunnen krijgen zonder last te hebben van ‘organisatiegrenzen’. Het model passend samenwerking is een middel om professionals te helpen wie waar terecht kan, zonder dat kinderen of ouders hoeven te zoeken. Bekijk dit filmpje voor...

Lees meer
Routekaart voor duurzame gebouwen met goed binnenklimaat

Routekaart voor duurzame gebouwen met goed binnenklimaat

De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceren de sectorale routekaart waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht. Uit de berekeningen blijkt dat er per jaar 700 miljoen euro extra nodig is op sectorniveau om alle schoolgebouwen...

Lees meer
Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijn

Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijn

De post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven als gevolg van door de coronacrisis opgelopen achterstanden, is een groot succes. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen honoreren, besloot het Ministerie van OCW vorige week € 38 miljoen...

Lees meer
Toezicht in schooljaar 2020/2021

Toezicht in schooljaar 2020/2021

De Inspectie van het Onderwijs hanteert onder de huidige omstandigheden het uitgangspunt ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Onze inspecteurs komen in beginsel alleen dan bij besturen en scholen (dus op locatie) als we risico’s zien op basis waarvan we gesprekken of onderzoek ter plekke nodig...

Lees meer
De site weeraanwezigopschool.nl is vernieuwd

De site weeraanwezigopschool.nl is vernieuwd

Op weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie en antwoord op vragen die je kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt...

Lees meer
Een  nieuwsbrief over inclusie

Een nieuwsbrief over inclusie

De nieuwsbrief: een bron van inspiratie! Met deze nieuwsbrief wil de gemeente Ede u inspireren en met u delen welke mooie initiatieven er al zijn om iedereen mee te laten doen. Wilt u zelf iets kwijt over dit thema? Laat het dan weten (kijk voor gegevens onderaan de nieuwsbrief). Samen met de...

Lees meer
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Onderstaand vindt u het jaarverslag van het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse vallei. Jaarverslag 2019 (PDF)

Lees meer
Steeds inclusiever

Steeds inclusiever

In dit advies gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs inclusiever kan worden. Hierin adviseert dat steeds meer scholen en mbo-instellingen voor steeds meer leerlingen en studenten met een beperking klaarstaan. Nieuwsbrief steeds inclusiever (PDF)

Lees meer
Toelating beleidsniveau hoogbegaafdheid

Toelating beleidsniveau hoogbegaafdheid

"Een hoogbegaafde leerling is een nieuwsgierig, sensitief en emotioneel mens. Hij of zij is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Verder is hij of zij autonoom, gedreven van aard en intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” (Definitie uit het Delphi-model) Dit...

Lees meer

“Samen naar School klas”

Elk kind kan leren In Nederland gaan meer dan 10.000 kinderen met een handicap nooit naar school. Sommige van hen zitten de hele dag thuis. Andere gaan naar een dagbestedingscentrum. Het Gehandicapte Kind vindt dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen. Elk kind...

Lees meer
Wegvallen eindtoets vergrootte kansenongelijkheid

De Staat van het Onderwijs 2020

Ieder jaar wordt "de staat van het onderwijs" opgemaakt, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. U kunt hem hier lezen (en downloaden) www.onderwijsinspectie.nl

Lees meer
Spot groep opgericht – coronanieuws

Spot groep opgericht – coronanieuws

Waar vind ik tips voor thuisonderwijs? Vragen over hoe om te gaan met kwetsbare kinderen die je nu niet meer dagelijks in de klas ziet? Binnen onze SPOT CORONA groep worden kennis, tips, nieuwsberichten en ervaringen gedeeld! Meld je nu aan bij SPOT: ons online platform ‘samen leren en doen’ en...

Lees meer
MOOI HE?!

MOOI HE?!

Afgelopen week bereikte ons de vraag of we wilden meedenken met een meneer van 73 jaar en zijn vrouw. Zij wilden graag iets betekenen voor kinderen die thuis geen laptop tot hun beschikking hebben. Of zij 3 laptops kunnen kopen en doneren aan 3 kinderen die hierom verlegen zitten. Deze meneer was...

Lees meer
Neem deel aan de openbare LinkedIn groep: Na Corona weer naar school!

Volg SWV Rijn & Gelderse Vallei op onze LinkedIn bedrijfspagina!

Hoe houdt u alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs bij? En hoe zichtbaar zijn onze successen? Delen wij wat er te delen valt? Successen delen Dagelijks werken er zoveel mensen hard aan goed onderwijs! En als onderdeel daarvan aan de doelstellingen van passend onderwijs: ieder kind onderwijs;...

Lees meer

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl