1. Home
  2.  » Nieuws

Nieuws

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Hier vind je alle laatste nieuwsartikelen.

De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021. Lees hier het (deel) rapport (PDF) Op 11 mei vindt over dit rapport een online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de...

Lees meer
Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven

Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven

Alle kinderen die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben, verdienen onderwijs. Daarvoor bestaan en ontstaan veel verschillende onderwijszorginitiatieven. Over de combinatie van onderwijs en zorg zijn veel vragen. Bijvoorbeeld over wat wel en wat niet mag, welke ruimte de wet- en regelgeving...

Lees meer
De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

In deze brochure lezen jullie welke trainingen we in het schooljaar 2021-2022 zullen inzetten om leerkrachten en andere professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van Passend Onderwijs. Sommige trainingen worden voor het eerst gegeven. Trainingen die jullie heel...

Lees meer
Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs - en met name voor de leerlingen en studenten - voeren we dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief maart 2021

bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van maart met daarin o.a. een mooi succesverhaal, nieuws over de focus agenda van de Food Valley en uiteraard nog meer nieuwsitems. Lees hier de volledige nieuwsbrief van maart (PDF)

Lees meer
Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op het zelfde schoolplein spelen. Dat is de...

Lees meer
Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 3

Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 3

We hebben een onderzoek uitgevoerd onder 100 ib’ers binnen ons samenwerkingsverband. Verrast door de vooruitgang die ook deze ib’ers gemeld hebben, hebben we deze in deel 1 gedeeld. In deel 2 was een voorbeeld m.b.t. een van de tips opgenomen. In dit stuk delen we graag het voorbeeld van deze...

Lees meer
Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 2

Positieve Corona effecten op onderwijs – deel 2

Je zou verwachten dat alle kinderen een enorme achterstand hebben opgelopen in de eerste Corona lockdown. Thuisonderwijs kan toch nooit dezelfde resultaten geven als op school. Maar gedurende de weken dat kinderen thuisonderwijs ontvingen, hoorden onze medewerkers ook van kinderen die ineens...

Lees meer
Positieve corona effecten op onderwijs – deel 1

Positieve corona effecten op onderwijs – deel 1

Je zou verwachten dat alle kinderen een enorme achterstand hebben opgelopen in de eerste Corona lockdown. Thuisonderwijs kan toch nooit dezelfde resultaten geven als op school. Maar gedurende de weken dat kinderen thuisonderwijs ontvingen, hoorden onze medewerkers ook van kinderen die ineens...

Lees meer
Wat verandert er in 2021 voor het primair onderwijs?

Wat verandert er in 2021 voor het primair onderwijs?

Een nieuwe school starten verloopt via een vernieuwde procedure, de verantwoording op post-coronasubsidies versoepelt en op de handhaving van het rookverbod op schoolterreinen wordt toezicht gehouden. Dat en meer is er anders in 2021. De PO-Raad zet de belangrijkste wijzigingen voor het primair...

Lees meer
Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Wil je jouw ideeën delen? Meld je dan nu aan! Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is gestart met de ontwikkeling van een nationale kennisagenda voor het onderwijs. In deze kennisagenda worden de belangrijkste thema’s beschreven om met de ondersteuning van wetenschappelijke kennis en...

Lees meer
25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

Het passend onderwijs, dat kinderen met bijvoorbeeld een handicap of ernstige dyslexie ondersteunt, wordt op 25 punten aangescherpt. Zo krijgen leerlingen en ouders meer te zeggen over de begeleiding en krijgen ouders betere informatie. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de...

Lees meer
Passende samenwerking

Passende samenwerking

Kinderen die thuis en op school ondersteuning nodig hebben moeten dit kunnen krijgen zonder last te hebben van ‘organisatiegrenzen’. Het model passend samenwerking is een middel om professionals te helpen wie waar terecht kan, zonder dat kinderen of ouders hoeven te zoeken. Bekijk dit filmpje voor...

Lees meer
Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijn

Post-coronasubsidie: Meer geld en langere bestedingstermijn

De post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven als gevolg van door de coronacrisis opgelopen achterstanden, is een groot succes. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen honoreren, besloot het Ministerie van OCW vorige week € 38 miljoen...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2021

Een nieuwsbrief over inclusie

De nieuwsbrief: een bron van inspiratie! Met deze nieuwsbrief wil de gemeente Ede u inspireren en met u delen welke mooie initiatieven er al zijn om iedereen mee te laten doen. Wilt u zelf iets kwijt over dit thema? Laat het dan weten (kijk voor gegevens onderaan de nieuwsbrief). Samen met de...

Lees meer
Steeds inclusiever

Steeds inclusiever

In dit advies gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs inclusiever kan worden. Hierin adviseert dat steeds meer scholen en mbo-instellingen voor steeds meer leerlingen en studenten met een beperking klaarstaan. Nieuwsbrief steeds inclusiever (PDF)

Lees meer
Toelating beleidsniveau hoogbegaafdheid

Toelating beleidsniveau hoogbegaafdheid

"Een hoogbegaafde leerling is een nieuwsgierig, sensitief en emotioneel mens. Hij of zij is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Verder is hij of zij autonoom, gedreven van aard en intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” (Definitie uit het Delphi-model) Dit...

Lees meer

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl