’t Station is een initiatief van Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Wanneer je een leerling (in de groep) hebt, die mogelijk gebaat zou zijn bij een plaatsing op ’t Station, bespreek dit dan tijdens een ondersteuningsteam (OT) op de huidige school. Zij zijn op de hoogte van de toelatingsprocedure.

Lees hierĀ de nieuwe folder van de observatie- en adviesgroep (PDF)