Scholen zijn verplicht de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. Vorig schooljaar (2019/2020) was de inspectie terughoudend in de handhaving van de jaarlijkse monitorverplichting, omdat veel scholen in de periode waarin de monitoring plaatsvond moesten sluiten en/of hun onderwijs op afstand moesten geven. We hebben toen wel benadrukt dat het welbevinden van de leerlingen juist nu veel aandacht vraagt en dat het belangrijk is dat scholen blijven monitoren.

Lees meer op www.onderwijsinspectie.nl