Er wordt een aantal maatregelen genomen om kwetsbare kinderen extra te ondersteunen nu zij vanwege het coronavirus niet naar school kunnen gaan. De minister bericht daar over per brief. Lees hierover ook meer in het PO-Raad nieuwsbericht over onderwijs op afstand, de rol van gemeenten, overgang po naar vo en kinderen voor wie thuis geen veilige omgeving is.