Op de website lesopafstand.nl vind je de bijgewerkte protocollen voor het voortgezet speciaal onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs. De protocollen zijn aangepast naar aanleiding van het aanvullende servicedocument van OCW van 23 februari.

Lees hier meer over op www.poraad.nl