schoolondersteuningsprofielen

In 2020 hebben alle scholen geïnventariseerd welke ondersteuning zij kunnen bieden (Basisondersteuning, extra ondersteuning, grenzen aan zorg e.a.). De opbrengst van deze inventarisatie is terug te vinden in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP). U vindt deze profielen hier.

De opbrengst van de inventarisatie hebben de scholen besproken binnen hun team, met de Medezeggenschapsraad en met hun bestuur. Dat heeft voor elke school geleid tot eigen ontwikkel- of beleidsplannen. Bent u nieuwsgierig naar die plannen, dan kunt u de website van de betreffende school raadplegen of contact opnemen met de betreffende school.