In juni 2016 ondertekenden diverse partijen het zogenaamde Thuiszitterspact. Deze partijen waren de ministeries OCW, VWS en Justitie en Veiligheid, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG.
Onderdeel van het pact is de zogenoemde “doorzettingsmacht”. Als er sprake is van “dreigend” thuiszitten, moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden met elkaar afspreken welke partij/persoon bepaalt welke onderwijsplek/zorgplek voor het kind passend is. In het thuiszitterspact wordt opgeroepen om een stappenplan op te stellen om thuiszitten tegen te gaan.

Lees hier meer (PDF)