Niveau 3 – Extra ondersteuning specialistisch

Ontwikkelt een kind zich met extra ondersteuning in de school onvoldoende? Dan kan het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs (tijdelijk) extra en specialistische ondersteuning bieden. In vier regionale steunpunten van ons samenwerkingsverband vind je scholen voor speciaal basisonderwijs en in drie ook scholen voor speciaal onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs bieden onderwijs aan leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag of een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Scholen voor kinderen die slecht zien/blind zijn of slecht horen/doof zijn, vallen niet onder de Wet passend onderwijs, maar wij werken er wel nauw mee samen (cluster 1 en 2). De scholen voor speciaal (basis)onderwijs en de regionale steunpunten ontwikkelen zich de komende jaren tot een expertisecentrum, dat ook expertise deelt met de basisscholen.

SWV Rijn & Gelderse Vallei wil vanuit samenwerking tussen diverse organisaties tot de optimale ondersteuning komen. Vanuit Foodvalley jeugd en onderwijs is hiervoor een matrix passend samenwerken ontwikkeld.