Niveau 2: Extra ondersteuning

Blijkt dat een leerling meer nodig heeft dan basisondersteuning? Dan bespreekt het ondersteuningsteam – met daarin de leerkracht, intern begeleider en ouders, desgewenst aangevuld met andere expertise van binnen of buiten de school – de ondersteuningsvraag van de leerling. Leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen in hun eigen school. Wordt extra ondersteuning (expertise of expertise en geld) toegekend vanuit het steunpunt, dan is sprake van een (handelingsgericht) ondersteuningsarrangement (HGO). De expertise die wordt ingezet kan komen vanuit een andere basisschool, vanuit het speciaal (basis)onderwijs, of vanuit het steunpunt van het samenwerkingsverband. Zo’n HGO kan samen met jeugdhulp ingezet worden. Extra ondersteuning zetten we zo snel, licht en thuisnabij mogelijk in, op de meest adequate manier, samen met ouders en zo nodig samen met externe deskundigen. Alleen voor zeer specialistische ondersteuningsvragen kan het zijn dat een leerling verwezen wordt naar speciaal (basis) onderwijs. Deze scholen zijn er in ons samenwerkingsverband en in een enkel geval buiten het samenwerkingsverband.