In de regio FoodValley werken 5 samenwerkingsverbanden samen aan Passend Onderwijs. Wat ons uniek maakt, is dat we met deze 5 samenwerkingsverbanden in één pand zitten, aan de Copernicuslaan 30 te Ede. Voor dit pand zoeken we een
receptioniste/ telefoniste. Wil jij graag een bijdrage leveren aan passend onderwijs voor kinderen en jongeren binnen onze regio? Wil je dat doen door de mensen waar we mee samenwerken (scholen, gemeenten, jeugdhulppartners en andere partijen) een warm welkom te heten, te ontzorgen en andere administratieve ondersteunende werkzaamheden uit te voeren?

Bekijk dan hier de vacature!