De CvT vervult vanuit haar toezichthoudende rol ook het werkgeverschap van de directeur-bestuurder. Als voorzitter van de CvT zit u de algemene ledenvergadering (ALV) voor. U bewaakt de agenda conform de (meer)jarenplanning en u speelt een belangrijke rol in het tot stand komen van een zorgvuldige beeldvorming, oordeelsvorming en transparante besluitvorming.

Hier leest u de gehele vacature en kunt u reageren.