Projecten Handle With Care & Meldcode in het primair onderwijs – menukaart kosteloze trainingen!

Projecten Handle With Care & Meldcode in het primair onderwijs – menukaart kosteloze trainingen!

In 2020 zijn is er vanuit Veilig Thuis, gestart met twee projecten ‘Handle With Care’ en ‘Meldcode in het Primair Onderwijs’ met als doel het eerder en beter in beeld krijgen van kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Met het project Handle With Care zijn inmiddels al 40 signalen kunnen doorgeven aan basisscholen. Vanuit het project Meldcode in het Primair Onderwijs is het gebruik en implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de basisscholen in de regio geëvalueerd. Een grote verscheidenheid aan ideeën, wensen en suggesties zijn hieruit gekomen. Deze uitkomsten zijn vertaald naar een menukaart vol vraaggerichte trainingen workshops en ondersteuning. De besturen en basisscholen kunnen tot eind 2021 hier kosteloos gebruik van maken. Meer weten? Of geïnteresseerd in het volgen van een training?

Bekijk dan hier de menukaart! (PDF)

25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

Het passend onderwijs, dat kinderen met bijvoorbeeld een handicap of ernstige dyslexie ondersteunt, wordt op 25 punten aangescherpt. Zo krijgen leerlingen en ouders meer te zeggen over de begeleiding en krijgen ouders betere informatie. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de kamerbrief (PDF)