Save the date! Nieuw evenement in oktober!

Save the date! Nieuw evenement in oktober!

Met LEF (ons evenement in 2019) naar LIEF in het najaar van 2021. Richting inclusiever onderwijs; onze opdracht voor de komende ondersteuningsplanperiode 2022-2026. Met een reeks van evenementen willen we verschillende professionals, die allemaal vanuit hun eigen rol betrokken zijn bij onze kinderen in de regio Foodvalley, inspireren en aan het woord laten.

De uitnodiging en het programma ontvangt u na de zomer maar reserveer de datum van uw bijeenkomst alvast in de agenda. We ontmoeten u graag op één van de evenementen! (Open dit bericht om te zien op welke datum we voor jou een plekje kunnen reserveren!)

SAVE THE DATE (PDF)

 

Projecten Handle With Care & Meldcode in het primair onderwijs – menukaart kosteloze trainingen!

Projecten Handle With Care & Meldcode in het primair onderwijs – menukaart kosteloze trainingen!

In 2020 zijn is er vanuit Veilig Thuis, gestart met twee projecten ‘Handle With Care’ en ‘Meldcode in het Primair Onderwijs’ met als doel het eerder en beter in beeld krijgen van kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Met het project Handle With Care zijn inmiddels al 40 signalen kunnen doorgeven aan basisscholen. Vanuit het project Meldcode in het Primair Onderwijs is het gebruik en implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de basisscholen in de regio geëvalueerd. Een grote verscheidenheid aan ideeën, wensen en suggesties zijn hieruit gekomen. Deze uitkomsten zijn vertaald naar een menukaart vol vraaggerichte trainingen workshops en ondersteuning. De besturen en basisscholen kunnen tot eind 2021 hier kosteloos gebruik van maken. Meer weten? Of geïnteresseerd in het volgen van een training?

Bekijk dan hier de menukaart! (PDF)

Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Als samenwerkingsverband hebben wij een heel overzichtelijke brochure opgesteld waarin we voor ouders uit de doeken doen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van hun kinderen. Maar niet alleen voor ouders is de informatie uit deze brochure interessant. Ook medewerkers van de aangesloten scholen vinden er het antwoord op tal van vragen. Waarom hebben wij de persoonsgegevens van bepaalde leerlingen zo hard nodig? Hoe gaan we met die gegevens om? Welke rechten hebben de ouders? Wat doen we om datalekken te voorkomen en wat gebeurt er als er onverhoopt tóch iets misgaat? Echt een aanrader om deze brochure zelf nog eens te lezen! Trouwens, ouders met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ook een exemplaar van dit Privacy beleid ontvangen.

Lees hem hier! (PDF)