25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

Het passend onderwijs, dat kinderen met bijvoorbeeld een handicap of ernstige dyslexie ondersteunt, wordt op 25 punten aangescherpt. Zo krijgen leerlingen en ouders meer te zeggen over de begeleiding en krijgen ouders betere informatie. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de kamerbrief (PDF)

Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. In deze tweede editie kijken we terug op de vijf LIEF! evenementen in oktober en november. Wat was het inspirerend! Er is veel input opgehaald voor het nieuwe ondersteuningsplan.
Bekijk en lees hier de  impressies in woord en beeld.

 

Professional in de lead

Professional in de lead

Professional in de lead: lees de ervaringen van drie scholen

Veel scholen zijn ermee bezig: Professional in de lead. Het is één van de speerpunten waaraan we in ons samenwerkingsverband werken. Hoe geven scholen dit vorm in de praktijk? Op bezoek bij Al Amana, De Blink en Wereldkidz, voor een kijkje in hun keuken. De drie scholen zetten de onderwijsprofessional centraal in het leerproces van kinderen en doen dat op hun eigen manier. Karim, Margo, Peter, Koen en Marieke vertellen waar zij met hun teams nu staan. Vind je ook leuk om een ervaringsverhaal te delen over Professional in de lead? Graag!
Mail dan naar beleidsmedewerker Marja Pasman, m.pasman@swvrgv.nl en zij neemt contact met je op.

  • Download hier de pdf met de drie ervaringsverhalen!
Aangescherpt afsprakenkader tussen huisartsen en scholen in de gemeente Ede

Aangescherpt afsprakenkader tussen huisartsen en scholen in de gemeente Ede

Soms duurt het nog lang voordat een jeugdige de hulp ontvangt die nodig is of is er sprake van niet tijdig gesignaleerde problematiek. Samenwerking binnen de jeugdhulpketen kan en moet beter, zodat bij aanvang zo snel en goed mogelijk duidelijk wordt wat de onderliggende vraag is.
Om deze samenwerking te versterken is het afsprakenkader tussen huisartsen en scholen aangescherpt en zijn concrete afspraken over de toeleiding naar lichte en zware hulp voor jeugdigen van 0-18 jaar geactualiseerd. Er worden hierin twee routes onderscheiden:

  1. Scholenroute (opvoed-, opgroei en leerproblematiek, ook om helder te krijgen óf het misschien een J-GGZ vraag is)
  2. Huisartsen/SOH-route (medische en J-GGZ-problematiek)

Ter ondersteuning zijn deze afspraken visueel gemaakt in procesplaten. En worden de bedoeling en de uitgangspunten uitgebreid beschreven.

Procesplaat-scholen-en-medische-route (PDF)
Uitgangspunten procesplaat (PDF)
Formulier-school (Word)

 

 

Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

In oktober en november 2021 gaven professionals van scholen in Samenwerkingsverband Rijn & Gelders Vallei, kinderopvang, jeugdhulp en jeugdzorg, welzijn en van gemeenten hun input voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

Dat gebeurde tijdens vijf LIEF! evenementen. Deelnemers kregen ook een flinke dosis inspiratie van paralympisch zeiler Rolf Schrama, onderwijsinnovator Ton van Rijn, Gedragswerkdirecteur Bart van Kessel en (overheids)expert in het sociaal domein, Erik Dannenberg. Twee leerlingen gaven de schoolbestuurders hun tips voor kansengelijkheid in het onderwijs mee.

Bekijk hier de impressies van elke bijeenkomst en hoor hoe deelnemers denken over de inclusievere samenleving en inclusiever onderwijs:

  • 4 oktober 2021: bijeenkomst voor onder anderen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en jeugdhulpmedewerkers –
  • 12 en 14 oktober 2021:  voor onder anderen intern begeleiders, directeuren, CJG-medewerkers, jeugdconsulenten en leidinggevenden van voorschoolse voorzieningen (impressie is van 12 oktober)
  • 25 oktober 2021 voor onder anderen (beleids)medewerkers en -adviseurs van samenwerkingsverbanden en gemeenten
  • 4 november 2021 voor onder anderen bestuurders onderwijs, jeugdzorg, voorschoolse voorzieningen en wethouders
  • 4 november: Emma en Josephine deelden hun tips voor gelijke kansen in het onderwijs met bestuurders. Bekijk het filmpje!