Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.8.3 v2.pdf

d.d. 08-12-22

Verslag ondersteuningsteam (OT) – vervolg

Indien u een eigen gespreksverslag heeft, dan kunt u dat gebruiken. Wilt u in het eigen gespreksverslag ten minste de items uit het format hieronder opnemen.

Datum:

Aanwezig: naam en functie
1.
2.
3.
4.

Doelen van het overleg en bespreekpunten.

Verslaglegging: gesprekspunten (mits aan de orde): bao-bao, gespecialiseerd onderwijs, afweging so/sbo, mogelijkheden in context.

Ouders: Visie en ervaringen.

Visie andere betrokkenen (b.v. BSO, CJG, school/jeugdarts etc).

Bevindingen en afspraken.

Afspraak t.a.v. vervolg.