Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.8.2 v2.pdf

d.d. 08-12-22

Verslag ondersteuningsteam (OT) – start

Indien u een eigen gespreksverslag heeft, dan kunt u dat gebruiken. Indien u een eigen format heeft voor verslaglegging, dan kunt u dat gebruiken, mits de items uit dit format aan bod komen.

Datum:

Aanwezig: naam en functie
1.
2.
3.
4.

Doelen van het overleg en bespreekpunten.

Verslaglegging: Wat is de hulpvraag?

Ouders: Visie en ervaringen?

Visie andere betrokkenen (b.v. BSO, CJG, school/jeugdarts etc).

Bevindingen en afspraken.

Vervolgafspraak (OT 2)