Nieuwe folder O&A groep (’t Station) – Veilligheid en vertrouwen staan voorop

Nieuwe folder O&A groep (’t Station) – Veilligheid en vertrouwen staan voorop

’t Station is een initiatief van Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Wanneer je een leerling (in de groep) hebt, die mogelijk gebaat zou zijn bij een plaatsing op ’t Station, bespreek dit dan tijdens een ondersteuningsteam (OT) op de huidige school. Zij zijn op de hoogte van de toelatingsprocedure.

Lees hier de nieuwe folder van de observatie- en adviesgroep (PDF)

Nieuw: magazine!

Nieuw: magazine!

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. Download het eerste magazine hier en stuur het magazine vooral door naar je team!

In deze editie meer over de LIEF! evenementen waar we breed ideeën over inclusiever onderwijs ophalen en een samenvatting van de evaluatie passend onderwijs van afgelopen jaren. Ook lees je interviews met directeur-bestuurder Thea de Graaf van ons samenwerkingsverband, schoolondersteuner Wilma Laks en leerkracht Else Jonkman.

Kijk, blader en lees! Reageren op het magazine? Een mooi voorbeeld van inclusiever onderwijs om te delen? Mail dan naar administratie@swvrgv.nl.

Vier partijen model

Vier partijen model

De uitwerking van het vier partijen model komt voort uit een visie op de vrijstelling op de inschrijvingsplicht. De basis voor deze visie staat in het internationaal verdrag van de rechten van het kind (New York, 20-11-1989) welke Nederland op 8 maart 1995 heeft geratificeerd. het recht op ontwikkeling staat in artikel 28 en 29 van het verdrag. De verwoording van de reeds gedragen en gedeelde visie binnen de Foodvalley vinden we terug in de uitgangspunten van René Peeters en Marc Dullaert.

Lees hier de folder (PDF)

De commissie van toezicht en de aangesloten leden van SWV PO Rijn & Gelderse Vallei zoeken per 1 januari 2022, een voorzitter voor de CvT. 

De commissie van toezicht en de aangesloten leden van SWV PO Rijn & Gelderse Vallei zoeken per 1 januari 2022, een voorzitter voor de CvT. 

De CvT vervult vanuit haar toezichthoudende rol ook het werkgeverschap van de directeur-bestuurder. Als voorzitter van de CvT zit u de algemene ledenvergadering (ALV) voor. U bewaakt de agenda conform de (meer)jarenplanning en u speelt een belangrijke rol in het tot stand komen van een zorgvuldige beeldvorming, oordeelsvorming en transparante besluitvorming.

Hier leest u de gehele vacature en kunt u reageren.