Soms duurt het nog lang voordat een jeugdige de hulp ontvangt die nodig is of is er sprake van niet tijdig gesignaleerde problematiek. Samenwerking binnen de jeugdhulpketen kan en moet beter, zodat bij aanvang zo snel en goed mogelijk duidelijk wordt wat de onderliggende vraag is.
Om deze samenwerking te versterken is het afsprakenkader tussen huisartsen en scholen aangescherpt en zijn concrete afspraken over de toeleiding naar lichte en zware hulp voor jeugdigen van 0-18 jaar geactualiseerd. Er worden hierin twee routes onderscheiden:

  1. Scholenroute (opvoed-, opgroei en leerproblematiek, ook om helder te krijgen óf het misschien een J-GGZ vraag is)
  2. Huisartsen/SOH-route (medische en J-GGZ-problematiek)

Ter ondersteuning zijn deze afspraken visueel gemaakt in procesplaten. En worden de bedoeling en de uitgangspunten uitgebreid beschreven.

Procesplaat-scholen-en-medische-route (PDF)
Uitgangspunten procesplaat (PDF)
Formulier-school (Word)